K našim prioritám patří otevřený a individuální přístup k zákazníkovi, a to jak ke koncovému, tak k firmám a institucím, proto je pro nás důležitá spolupráce s nimi.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Jsme členy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení výrobců plochého, obalového, technického, užitkového a osvětlovacího skla, skleněných a minerálních vláken, užitkového porcelánu, užitkové a sanitární keramiky, obchodních organizací, výrobců strojů, strojně technologických zařízení a servisních organizací a odborných škol. Členem je i Česká sklářská společnost.

www.skloakeramika.cz

Hospodářská komora ČR

Jsme členy Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. Naším posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

www.komora.cz

Česká manažerská asociace

Jsme členy České manažerské asociace

Posláním asociace je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.

www.cma.cz/65-2/milniky

České umění skla - The Czech Art of Glass

Jsme spoluzakladateli a členy sdružení České umění skla

Sdružení ČESKÉ UMĚNÍ SKLA | THE CZECH ART OF GLASS je marketingovou platformou českého sklářského a bižuterního průmyslu. Firmy, svazy, školy a instituce, které se na základě této platformy ve sdružení spojily, chtějí hledat řešení společných problémů v oblasti tvůrčího rozvoje, rozvoje výroby a obchodu zejména pak při podpoře exportu a zaměstnanosti.

czechartofglass.com

CONCERTO GLASSICO

Podílíme se na projektu CONCERTO GLASSICO

Projekt na podporu českého sklářského a bižuterního průmyslu a prezentaci České republiky v zahraničí. Standardní výstavní a veletržní akce, kterých se sklářské a bižuterní firmy účastní ve Frankfurtu, Miláně či Paříži jsou individuelními prezentacemi, které většinou propagují odděleně výrobky a značku jedné firmy.

CONCERTO GLASSICO je komplexní, koordinovanou, odvětvovou prezentací českého sklářského a bižuterního průmyslu ve všech souvislostech.

czechartofglass.com/projekty

Vlastníme unikátní celosvětový patent

Naše skleněné pilníky jsou patentovány v mnoha zemích světa, a ačkoli se v současné době na trhu vyskytují i výrobky jiných firem, my jsme byli první firmou na světě, která začala vyrábět a dodávat tyto pilníky na tuzemský i zahraniční trh.

Skleněný pilník se záhy stal natolik komerčně zajímavým artiklem, že byl a je napodobován mnoha výrobci jak v Čechách, tak i v zahraničí. Většina falsifikátů je přitom vyráběna jinou technikou a tím ztrácí užitné i estetické kvality našeho originálního skleněného pilníku.

Pilníky však nejsou jediným výrobkem, který je patentově chráněn. Blažek Glass vyrábí a dodává na světové trhy rovněž další patentově a autorsky chráněné výrobky: urny ze skla, pilníky s antibakteriálním povrchem, Krásné víno a další.

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu

Jsme členy této asociace. Ze vzájemné spolupráce v této společnosti vznikl antibakteriální pilník, společnost podporujeme věcnými dary ve formě vzorků antibakteriálních pilníků pro účely propagace společnosti. www.fotokatalyza.org